Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2012

fortefortissimo
08:06
Reposted fromiminlove iminlove viamonotyp monotyp
fortefortissimo
07:48
Tak a propos Euro2012: moja rozmowa z siostrą, czyli babskie dyskusje o futbolu:
A: Fajnie mają te dzieci, co piłkarzy prowadzą na boisko.
Ja: No, ja też bym mogła jakiegoś eskortować.
A: Takiego Szczęsnego na przykład...
Ja: Pod prysznic na przykład...
— if you know what I mean :>
Reposted fromDorin11 Dorin11
fortefortissimo
07:47
bycie szczęśliwym jest trudne, cholernie prosto jest rzucić się z płaczem na łóżko, ale wiecie co, zacznijcie kurwa żyć, patrzeć prosto w słońce i tańczyć w deszczu, nie ma nic piękniejszego niż  życie
— life is beautiful, no matter what is happened
Reposted fromalmostlover almostlover
fortefortissimo
07:46
8669 1f85
that's me xoxo
Reposted frommonotyp monotyp
fortefortissimo
07:46
8301 6f24
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viamonotyp monotyp
fortefortissimo
07:45
2344 db74
Reposted fromszumyztrzaskow szumyztrzaskow
fortefortissimo
07:42

Pocałowała mnie w usta
Na pożegnanie
Wiedziała że wkrótce umrze

Miała ładne oczy
Imię spotykane często 
Zbierała starą porcelanę
Lubiła patrzeć jak liście
Spadają z drzew

Teraz ja 
Zapięty na zamek błyskawiczny
Patrzę na drzewa nagie bez liści  
Otwieram dla niej światło i zamykam  
Powieką

— Jastrun
Reposted frompoppyseed poppyseed viaszumyztrzaskow szumyztrzaskow
fortefortissimo
07:42
Vincent van Gogh - Flower Beds in Holland
Reposted fromuhuh uhuh viaszumyztrzaskow szumyztrzaskow
fortefortissimo
07:41
1272 075e
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viamonotyp monotyp
fortefortissimo
07:41
3436 98d6
spokój.
Reposted fromeazyi eazyi viamonotyp monotyp
fortefortissimo
07:40
5676 52bc 500
Nikiszowiec, Katowice
Reposted fromseksgrupowy seksgrupowy viamonotyp monotyp
fortefortissimo
07:39
9153 50d1 500
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viamonotyp monotyp
fortefortissimo
07:39
Nadal jestem sama. Sama idę do szkoły, sama wracam do domu, sama chodzę do kina, czytam, siedzę w swoim pokoju. Lubię samotność, ale niekiedy mam już dosyć. Wtedy szukam ludzi, by ponownie się zniechęcić.
— Barbara Rosiek
Reposted frombartoszkowe bartoszkowe viamonotyp monotyp
fortefortissimo
07:37
7207 eaf9
Reposted fromhidingtonight hidingtonight viamonotyp monotyp
fortefortissimo
07:36
7984 3c9e
Wojaczek.
Reposted fromdomitrz domitrz viamonotyp monotyp

June 02 2012

fortefortissimo
18:43
5632 58b3
Reposted frommagdazieba magdazieba viamonotyp monotyp
fortefortissimo
18:43
8286 d220
Reposted frommaaraw maaraw viamonotyp monotyp
fortefortissimo
18:35
7232 b8f7
Reposted frometerycznie eterycznie

May 14 2012

fortefortissimo
18:23
0196 a70e 500
Reposted frommuwerf muwerf
fortefortissimo
18:21
0221 5dda
Reposted fromrudafoka rudafoka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl